O nás

    Nacházím se na nenápadné ulici U Potoka v Bruntále. Zastavuji před řadovým domkem s šesti okny. V duchu si pokládám otázku, je to opravdu tady? Nemohu přehlídnout prostornou vývěsku a v ní visící pozvánky k účasti na sborových aktivitách. Za vývěskou mě zaujala tiše spící skalnička. Jezírko je zamrzlé, rostlinky a květiny odpočívají zimním spánkem. Směle se odhodlám otevřít branku a kráčím po dvorku rovnou k hlavním dveřím. Na verandě mě oslovují milí lidé. Ukazují mi sborové prostory a popisují, k čemu slouží a co se zde všechno odehrává. Je to tady útulné. Pak se dostávám do prvního podlaží. Nacházím se v sálu. Zde si připadám, jako bych se vrátil v čase. Až tak mi to ale nevadí. Je to skromné a staromódní. Posadím se a zavírám oči. Zaposlouchám se do hrajících tónu, které zní tak akorát nahlas. V tom jakoby ke mně někdo přišel. Jsem velmi rozrušen. Něco takového jsem ještě nezažil, a přece mi Jeho příchod není až tak neznámý. Mám pocit, jako bych nalezl něco hodně důležitého. Něco, co jsem již dávno ztratil. Přeji si, aby tato chvíle trvala věčně. Moje nepokoje odcházejí. Vnímám objetí a přijetí, které prožívám až do morku kostí. V tom vstoupí kazatel, který nás vítá na dnešní bohoslužbě. Následně zpíváme docela dlouhé písně. Staršímu muži sedícímu za mnou to dnes nejspíš neladí, občas to zní falešně, myslím si ale, že zpívá rád a od srdce. Slova z Bible a jejich výklad byla promlouvající, dotýkala se mě a rád bych věděl více. Po Bohoslužbě nás lidé pozívají na skromné občerstvení. Je mi s nimi dobře, ale už se musím omluvit a jít domů. Zítřejší den jsem se díval z okna na zamrzlý rybník, vybavil jsem si slova kazatele který četl:


Všichni lidé je vyhlížejí, avšak člověk přihlíží jen zdáli.

Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný.

Přitahuje vodní kapky, padají jako déšť a v jeho záplavu se mění,

když se z mračen valí proudy a hojně skrápějí člověka.

Rozumí někdo rozprostření mraků, hromobití v jeho stánku?

Hle, nad tím rozprostírá světlo a přikrývá kořeny moře.

Povede při s lidmi ten, jenž dává hojný pokrm.

Dlaněmi se chápe světla blesků ,přikazuje jim zasáhnout útočníka.

Ohlašuje ho jeho hromový hlahol, dokonce i stádo ohlašuje jeho příchod.

Bible, kniha Jób

ČCE Bruntál, U Potoka 34, Bruntál
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!